S.P.O. „C9“ Slavinovići Tuzla

Adresa: Izeta Sarajlića, Slavinovići
Lamele: 3
Ukupan broj stambenih jedinica: 132
Ukupan broj ostava: 230
Ukupan broj poslovnih prostora: 16
Slobodno stanova: 0
Slobodno poslovnih prostora: 4

Pratite novosti