KONKURS ZA POSAO

U skladu sa ukazanom potrebom i povećanjem obima posla, “TEHNOGRAD-company” d.o.o. Tuzla raspisuje

K O N K U R S

za prijem u radni odnos radnika

Objavljuje se konkurs za prijem radnika u radni odnos na slijedeću poziciju:

 • REFERENT KADROVSKIH POSLOVA (m/ž)   –   1 izvršilac.

Uslovi:

 • SSS društvenog ili ekonomskog smjera;
 • Minimalno radno iskustvo u obavljanju istih ili sličnih poslova 1 godina;
 • Položen vozački ispit B kategorije;
 • Komunikativnost i spremnost za timski rad.

Opis poslova:

 • Vodi evidenciju o prisutnosti na poslu;
 • Blagovremeno dostavljanje potrebnih izvještaja upravi Društva;
 • Blagovremeno vrši raspored uposlenika prema njihovoj stručnoj, zdravstvenoj i radnoj sposobnosti, a prema iskazanoj potrebi gradilišta;
 • Vodi brigu o rasporedu i zamjeni privremeno odsutnog radnika sa posla;
 • Prikuplja zahtjeve radnika i stara se o njihovom rješavanju;
 • Vodi brigu o prevozu radnika od mjesta boravka do mjesta rada i obratno;
 • Korespondencija sa Poreznom upravom, Zavodom za zapošljavanje i ostalim nadležnim organima;
 • Rad na izradi plana korištenja godišnjih odmora;
 • Sačinjavanje novih i produženje postojećih ugovora o radu sa radnicima, te prijava radnika u nadležnoj Poreznoj upravi;
 • Svi poslovi na obradi elektronskih podataka, kopiranje i umnožavanje potrebne dokumentacije;
 • Radi i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca

Izabrani kandidat će poslove radnog mjesta obavljati u Tuzli.

Prijavu na konkurs je moguće izvršiti na broj telefona: 035 251 211 svakim radnim danom od 07:30 – 15:30 sati ili na e-mail: pravna_s@tehnograd-company.ba. Kandidati koji se prijavljuju putem e-maila obavezni su naznačiti broj telefona.  Konkurs ostaje otvoren do popune radnog mjesta.

                                                                                       “TEHNOGRAD-company” d.o.o. Tuzla

Tuzla, 01.04.2022.godine                           

2 thoughts on “KONKURS ZA POSAO”

Leave a Comment

Your email address will not be published.