STAMBENO POSLOVNI OBJEKAT

"NOVA"

KATALOG STANOVA

INFORMACIJE NA:
TELEFON: 035/252-642
E-MAIL: marketingtehnograd@gmail.com
www.tehnograd-company.ba

STAMBENO POSLOVNI OBJEKAT

"NOVA"

KATALOG STANOVA

KATALOG STANOVA

INFORMACIJE NA:
TELEFON: 035/252-642
E-MAIL: marketingtehnograd@gmail.com
www.tehnograd-company.ba

STAMBENO POSLOVNI OBJEKAT

"NOVA"

KATALOG STANOVA

INFORMACIJE NA:
TELEFON: 035/252-642
E-MAIL: marketingtehnograd@gmail.com
www.tehnograd-company.ba

LOKACIJA:

ULICA KULINA BANA
LUKAVAC 75300

MODERNA NOVOGRADNJA. A STROGO PRILAGOĐENA MIRNIJOJ STRANI GRADA KOJA GARANTUJE VISOKU RAZINU UDOBNOSTI I SIGURNOSTI.

STAMBENO POSLOVNI OBJEKAT "NOVA"

je novi investicijski projekat naše kompanije koji će oplemeniti i modernizirati stari dio grada.
Sigurnost, komfor, atraktivnost lokacije i posebni detaljima kojima smo posvetili veliku pažnju samo su neke od prednosti koje će Vas privući u ovom
dugoočekivanom stambeno-poslovnom objektu.
Objekat posjeduje poslovni prostor, stambene jedinice i obezbijeđena parking mjesto za sve stambene jedinice.

JEDNOSOBAN STAN
SA POVRŠINOM 29,56 m2

JEDNOSOBAN STAN
SA POVRŠINOM 32,00 m2

DVOSOBAN STAN
SA POVRŠINOM 47,10 m2

DVOSOBAN STAN
SA POVRŠINOM 49,35 m2

DVOSOBAN STAN
SA POVRŠINOM 55,15 m2

TROSOBAN STAN
SA POVRŠINOM 66,82 m2

O NAMA:

Tehnograd-company d.o.o. Tuzla je domaća građevinska kompanija
koja je svoje iskustvo sticala decenijama širom bivše Jugoslavije i Evrope. Iza nas je impozantan broj izrađenih objekata. Građeni su stambeni i javni objekti, industrijski, hidrotehnički i energetski objekti, objekti izoblasti poljoprivrede i prehrane, kao i mostovi, potporni zidovi, sanacije klizišta i objekata oštećenih slijeganjem uslijed dugogodišnje eksplatacije solnih ležišta u gradu Tuzla.
Zadovoljstvo nam je raditi na projektu u Lukavcu, te biti investitori i
izvođači cjelokupnih radova.