KONKURS ZA POSAO

U skladu sa ukazanom potrebom i povećanjem obima posla u Tuzli, Kalesiji i Živinicama, “TEHNOGRAD-company” d.o.o. Tuzla raspisuje

K O N K U R S

za prijem u radni odnos 2 građevinska radnika – Rukovalac kranskom dizalicom (kranista)

Objavljuje se konkurs za prijem radnika u radni odnos na slijedeću poziciju:

  • RUKOVALAC KRANSKOM DIZALICOM (KRANISTA)   –   2 izvršioca.

Uslovi:

Radno iskustvo na poslovima kraniste.

Izabrani kandidati će poslove radnog mjesta obavljati u Tuzli, Kalesiji i Živinicama.

Prijavu na konkurs je moguće izvršiti na broj telefona: 035 252 433 svakim radnim danom od 07:30 – 15:30 sati ili na e-mail: pravna_s@tehnograd-company.ba.

Kandidati koji se prijavljuju putem e-maila obavezni su naznačiti broj telefona.

Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.

                                                                                       “TEHNOGRAD-company” d.o.o. Tuzla

Tuzla, 05.05.2022.godine

2 thoughts on “KONKURS ZA POSAO”

Leave a Comment

Your email address will not be published.