Konkurs za posao: Arhitektonski tehničar (m/ž)

U skladu sa ukazanom potrebom i povećanjem obima posla, “TEHNOGRAD-company” d.o.o. Tuzla raspisuje

K O N K U R S

za prijem u radni odnos radnika

Objavljuje se konkurs za prijem radnika u radni odnos na slijedeću poziciju:

 • ARHITEKTONSKI TEHNIČAR (m/ž)   –   1 izvršilac.

Uslovi:

 • SSS arhitektonski tehničar;
 • Iskustvo u obavljanju istih ili sličnih poslova;
 • Položen vozački ispit B kategorije;
 • Poznavanje rada u AutoCAD-u;
 • Komunikativnost i spremnost za timski rad;
 • Poznavanje rada na računaru;
 • Poznavanje osnova projektovanja;
 • Poznavanje građevinskih konstrukcija;
 • Čitanje arhitektonskih projekata;
 • Prikuplja i obrađuje podatke relevantne za arhitektonske projekte.

Opis poslova:

 • Saradnja sa arhitektom u izradi idejnog projektovanja zgrade, sa mogućnošću umjetničkog oblikovanja;
 • Rješava urbanističku dokumentaciju;
 • Vrši izbor građevinskog materijala pri projektovanju eksterijera i enterijera;
 • Uređuje i prezentira urbanističke projekte;
 • Izrada 3D modela.

Izabrani kandidat će poslove radnog mjesta obavljati u Tuzli.

Prijavu na konkurs je moguće izvršiti na broj telefona: 035 251 211 svakim radnim danom od 07:30 – 15:30 sati ili na e-mail: pravna_s@tehnograd-company.ba. Kandidati koji se prijavljuju putem e-maila obavezni su naznačiti broj telefona.  Konkurs ostaje otvoren do popune radnog mjesta.