Prilika za posao – TEHNOGRAD-company d.o.o Tuzla zapošljava tesare, armirače, zidare

U skladu sa ukazanom potrebom, “TEHNOGRAD-company” d.o.o. Tuzla objavljuje

K O N K U R S

za prijem u radni odnos 40 građevinskih radnika (tesari, armirači i zidari) Objavljuje se konkurs za prijem radnika u radni odnos na slijedeće pozicije:

 TESAR – 20 izvršilaca;
 ARMIRAČ – 10 izvršilaca;
 ZIDAR – 10 izvršilaca.

Radno iskustvo na poslovima tesara, armirača i zidara.
Prijavu na konkurs je moguće izvršiti na broj telefona: 035 251 211 svakim radnim danom od 07:30 – 15:30 sati ili na e-mail: pravna_s@tehnograd-company.ba
Kandidati koji se prijavljuju putem e-maila obavezni su naznačiti broj telefona.
Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
“TEHNOGRAD-company” d.o.o. Tuzla
Tuzla, 14.04.2021.godine
Preuzmi PDF

Leave a Comment

Your email address will not be published.